Сертификати:

ISO 9001:2008 - Система за управление на качеството

ISO 9001:2008 - Система за управление на качеството

Страница 2

Сертификат за съответствие - №07-НУРВСПСРБ-09.91

Сертификат за съответствие - №07-НУРВСПСРБ-09.91

СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА НА ОСНОВАТА НА МИНЕРАЛНА ВАТА "BAUMASTER - вата"